Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47

II K 37/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie i orzeczenie środka karnego za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości
Sygnatura akt II K 37/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 18-03-2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kurjata Protokolant: st. sekr. sąd. Regina Jasińska przy udziale Prokuratora: Marii Kołodziejczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 marca 2016r. sprawy: K. P. s. S. i Ł. zd. Z. ur. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 9 listopada 2015 roku na trasie O. W. . – K. oraz w K. woj. (...) , w ruchu lądowym, na d
Czytaj więcej»

II K 124/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: warunkowe umorzenie postępowania przy przestępstwie pobicia i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia skutku z art. 156 par. 1 kk lub art. 157 par. 1 kk.
Sygnatura akt II K 124/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kurjata Protokolant: p.o. asystenta sędziego Tamara Gorecka przy udziale Prokuratora: Ireneusza Idziaszka po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 14 lipca 2016 r., 13 października 2016r., 30 listopada 2016r. sprawy: D. Ł uckiego s. K. i M. zd. M. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: I. w dniu 11 października 2015 r.
Czytaj więcej»

II K 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: środek karny orzeczony za czyn z art. 178 § 2 kk podlega wykonaniu niezależnie od faktu, że czyn stał się wykroczeniem (art. 50 ust. 3 ustawy o zmianie kodeksu karnego i innych Ustaw Dz. U. 2013.1247)
Sygn. akt IIK 406/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Dorota Wojtkowiak- Mielicka Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Ciszak po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017r. sprawy : Z. C. s. C. , I. zd. B. ur. (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 6 czerwca 2017 roku o godz. 11:55 w K. woj (...) na drodze publicznej ul. (...) kierował rowerem wbrew zakazowi prowadzenia pojazdów niemechanic
Czytaj więcej»

II K 392/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: problematyka czynów polegających na znęcaniu się nad rodziną
Sygn. akt IIK 392/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Dorota Wojtkowiak- Mielicka Protokolant: st. sekr. sąd. M. Ciszak przy udziale Prokuratora : Marty Talarczyk po rozpoznaniu w dniach 4 listopada 2016r, 21 grudnia 2016r, 30 stycznia 2017r, 13 lutego 2017r, 13 marca 2017r i 29 marca 2017r sprawy: R. S. s. W. i H. zd. M. ur. (...) w K. oskarżonego o to ,że : I . w dniu 07 maja 2016r. w K
Czytaj więcej»

II K 414/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 414/16 Ds. 533.2016 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący : Sędzia SR Małgorzata Kurjata Protokolant: starszy sekretarz sądowy Regina Jasińska przy udziale Prokuratora : Marii Kołodziejczyk po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2016 r. i 23 stycznia 2017 r. sprawy: G. M. s. S. i J. zd. Pyta ur. (...) w K. oskarżonego o to ,że: w dniu 4 lipca 2016 r. w miejscowości K. woj. (...) , w ruchu
Czytaj więcej»

III RC 241/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 25-04-2016r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zuzanna Lenarczyk Protokolant: sekr. sąd.Donata Łagoda po rozpoznaniu w dniu 18-04-2016 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa: R. S. przeciwko: M. S. (1) o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 ustala, że z dniem 31 grudnia 2013r. roku nie istnieje między powodem R. S. , a pozwanym M. S. (1
Czytaj więcej»

I C 71/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 71/15 UZASADNIENIE Dnia 21 października 2013 r. powód S. P. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wystąpił przeciwko Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w K. z pozwem o zapłatę kwoty 15.000 zł tytułem zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz 500 zł tytułem odszkodowania. Wniósł także o obciążenie pozwanego kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Nadto złożył wniosek o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 93/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Sygnatura akt I C 93/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 17-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Górna-Szuława Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Kopras po rozpoznaniu w dniu 03-02-2016 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. - odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014 pz 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z sie
Czytaj więcej»

I C 55/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 55/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 14-12-2015 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Górna-Szuława Protokolant: p.o. stażysty A. K. po rozpoznaniu w dniu 30-11-2015 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa małoletniej A. G. reprezentowanej przez matkę L. G. przeciwko (...) S.A. w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz małoletniej powódki A. G. reprezentowanej przez matkę L.
Czytaj więcej»

I C 59/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 59/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 10-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Górna-Szuława Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Kopras po rozpoznaniu w dniu 27-01-2016 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa R. R. przeciwko I. K. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanej I. K. na rzecz powoda R. R. kwotę 4.042,68 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści dwa złote 68/100) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»