Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
47

II K 30/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bójka, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia
Sygn. akt II K 30/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015r Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny z siedzibą w składzie: Przewodniczący : SSR Dorota Wojtkowiak- Mielicka Protokolant: st. sekr. sąd. M. Ciszak przy udziale Prokuratora : Agaty Kopczyńskiej po rozpoznaniu w dniach 19 stycznia, 16 marca, 6 maja, 6 lipca, 31 sierpnia, 19 października, 14 grudnia 2015r sprawy : W. K. s. R. i L. zd. S. ur. (...) w K. oskarżonego o to ,że : I. w nocy 16/17 maja 2014r w miej
Czytaj więcej»

II K 30/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-01-11

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Istotność:

(...) UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2014r w Z. w (...) Strażaka przy ul. (...) odbywało się przyjęcie zorganizowane z okazji 18-nastych urodzin A. Z. (1) . W przyjęciu tym uczestniczyło około 65 osób. Około godziny 20.00-21.00, w czasie gdy trwało już przyjęcie, w okolice (...) Strażaka przyszli między innymi oskarżony J. S. , B. N. , S. N. , D. Z. (1) i M. M. (1) . Nie byli oni zaproszeni na przyjęcie. Przeszli przez teren należący do remizy i udali się w okolice sceny. Mieli ze sobą alkohol w po
Czytaj więcej»

II K 37/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-06-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie i orzeczenie środka karnego za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości
Sygnatura akt II K 37/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 18-03-2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kurjata Protokolant: st. sekr. sąd. Regina Jasińska przy udziale Prokuratora: Marii Kołodziejczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 18 marca 2016r. sprawy: K. P. s. S. i Ł. zd. Z. ur. (...) w G. oskarżonego o to, że: w dniu 9 listopada 2015 roku na trasie O. W. . – K. oraz w K. woj. (...) , w ruchu lądowym, na d
Czytaj więcej»

II K 164/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-09-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 164/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Kurjata Protokolant: st. sekr. sąd. Regina Jasińska przy udziale Prokuratora: Marii Kołodziejczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r. sprawy: 1. Ł. N. (1) s. M. i I. zd. Z. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że: I . W pierwszym kwartale roku 2015r. w K. , woj. (...) , przy z pomieszczenia magazyn
Czytaj więcej»

II W 519/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-03-03

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: warunki techniczne kontroli prędkości pojazdów
Sygnatura akt II W 519/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w II Wydział Karny w K. w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Patryk Pietrzak Protokolant: st. sekretarz sądowy Regina Jasińska po rozpoznaniu w dniu 17-09-2015 r. , 24-09-2015 r. 10-12-2015 r. i 03-03-2016 r. sprawy T. W. s. Z. i U. zd. Z. ur. (...) w P. obwinionego o to, że: w dniu 20 marca 2015 roku o godz. 16:20 w miejscowości H. , kierując pojazdem marki H. (...) o numerze rejestracyjnym
Czytaj więcej»

III RC 241/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 25-04-2016r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Zuzanna Lenarczyk Protokolant: sekr. sąd.Donata Łagoda po rozpoznaniu w dniu 18-04-2016 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa: R. S. przeciwko: M. S. (1) o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego 1 ustala, że z dniem 31 grudnia 2013r. roku nie istnieje między powodem R. S. , a pozwanym M. S. (1
Czytaj więcej»

I C 109/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 109/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 24-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Górna-Szuława Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Kopras po rozpoznaniu w dniu 10-02-2016 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) SA w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 3.940,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100)
Czytaj więcej»

I C 55/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 55/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 14-12-2015 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Górna-Szuława Protokolant: p.o. stażysty A. K. po rozpoznaniu w dniu 30-11-2015 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa małoletniej A. G. reprezentowanej przez matkę L. G. przeciwko (...) S.A. w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz małoletniej powódki A. G. reprezentowanej przez matkę L.
Czytaj więcej»

I C 59/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 59/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 10-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Górna-Szuława Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Kopras po rozpoznaniu w dniu 27-01-2016 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa R. R. przeciwko I. K. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanej I. K. na rzecz powoda R. R. kwotę 4.042,68 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści dwa złote 68/100) z ustawowymi odsetkami od
Czytaj więcej»

I C 93/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-04-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 93/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ K. , dnia 17-02-2016 r. Sąd Rejonowy w Krotoszynie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Górna-Szuława Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Kopras po rozpoznaniu w dniu 03-02-2016 r. w Krotoszynie sprawy z powództwa T. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. - odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, z wyłączeniem spraw o symbolu 325, 014oc i 014 pz 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z sie
Czytaj więcej»